Gulf

Gulf krigs oljeutslipp
Hva var årsaken til oljeutslippet i Golfkrigen?Hvor mange dyr som døde i oljeutslippet i Gulfkriget?Hvordan ryddet de opp oljeutslippet i Golfkrigen?H...