Kortbølge

10 skumle radiooverføringer
Sender UVB-76 fortsatt?Hvordan kan jeg lytte til 4625 kHz?Finnes tallstasjoner fortsatt?Er det noen kortbølgestasjoner igjen?Er AM-radio død?Kan jeg h...