Forurensninger

kjemiske forurensninger
Kjemiske forurensninger er kjemiske stoffer som er giftige for planter og dyr i vannveier. Uttrykket 'kjemisk forurensning' brukes til å indikere situ...