Influensa

1918 influensa mor til alle pandemier
Sistnevnte er sammensatt av nøkkelgener fra 1918-viruset, oppdatert av senere innarbeidede fugleinfluensa-gener som koder for nye overflateproteiner, ...